Toán Lớp 5: :Một xưởng sản xuất mì tôm trong 3 tuần , tuần thứ nhất xưởng sản xuất được 136 thùng mì , tuần thứ hai xưởng sản xuất được 158 thùng

Question

Toán Lớp 5: :Một xưởng sản xuất mì tôm trong 3 tuần , tuần thứ nhất xưởng sản xuất được 136 thùng mì , tuần thứ hai xưởng sản xuất được 158 thùng mì, tuần thứ ba xưởng sản xuất hơn trung bình cộng cả ba tuần là 24 thùng mì . Hỏi tuần thứ ba xưởng đã sản xuất được bao nhiêu thùng mì.
Giúp mình nhanh nha,mình đang cần gấp, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ðông Nghi 6 tháng 2022-06-11T07:03:13+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số thùng mì sản được được ở tuần ba là : x
  Theo bài ra ta có :
  (136 + x + 158) : 3 + 24 = x
  (294 + x) : 3 = x – 24
  98 + x/3 = x – 24
  98 + 24 = x – x/3
  122 = (2x)/3
  2x = 366
  x = 183
  Vậy số thùng mì sản được được ở tuần ba là : 183 thùng

 2. Giải đáp:
  tuần thứ ba sản xuất số thùng mì tôm là :
          (136 + 158) : 3 = 98 (thùng mì)
                      Đ/S : 98 thùng mì
  XIN HAY NHẤT CHO NHÓM Ạ
  NO COPPY

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )