Toán Lớp 5: Một trường tiểu học có 310 học sinh nam .Số học sinh nữ nhiều hơn số học sinh nam 155 em .Tìm tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và số

Question

Toán Lớp 5: Một trường tiểu học có 310 học sinh nam .Số học sinh nữ nhiều hơn số học sinh nam 155 em .Tìm tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và số học sinh toàn trường?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Ðàn 1 tuần 2022-04-13T23:57:35+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\text{Số học sinh nữ khối năm có là:}$ $\\$ $\text{310 + 155 = 465 (học sinh) }$ $\\$ $\text{Số học sinh khối 5 là: }$ $\\$ $\text{465 + 310 = 775 (học sinh)}$ $\\$ $\text{Tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và số học sinh nam là :}$ $\\$ $\text{465 : 775 x 100 = 60%}$ $\\$ $\text{Đáp số: 60%}$
   

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Có số học sinh nữ là
  310 + 155 = 465 (học sinh)
  Trường đó có số học sinh là
  465 + 310 = 775 (học sinh)
  Tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và số học sinh toàn trường là
  465 : 775 = 0,6
  0,6 = 60%
  Đáp số : 60%

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )