Toán Lớp 5: một trường học dự trữ gạo cho 150 học sinh ăn trong 20 ngày . nay có 25 học sinh không ăn nữa hỏi số gạo đủ ăn cho tất cả cả trong bao

Question

Toán Lớp 5: một trường học dự trữ gạo cho 150 học sinh ăn trong 20 ngày . nay có 25 học sinh không ăn nữa hỏi số gạo đủ ăn cho tất cả cả trong bao nhiêu ngày ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Thanh 2 tuần 2022-06-08T01:03:55+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.                Bài giải
  1 học sinh ăn hết trong số ngày là :
   150 xx 20 = 3000 ( ngày )
  Còn số học sinh ăn trong trường là :
  150 – 25 = 125 ( học sinh )
  Vậy 125 học sinh ăn hết trong số ngày là :
  3000 : 125 = 24 ( ngày )
      Đáp số : 24 ngày .
     

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   số gạo dự chữ của trường học là
  150×20=3000(gạo)
  số học sinh còn lại là
  150-25=125(học xinh)
  số gạo đủ ăn cho tất cả cả trong sau ngày?
  3000÷125=24(ngày)
    đáp số 24 ngày
  →→cho xin hay nhất ạ←←

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )