Toán Lớp 5: Một trường học có 400 học sinh, trong đó có 80 học sinh giỏi.1/2 số học sinh của trường là học sinh khá. Số còn lại là học sinh trung b

Question

Toán Lớp 5: Một trường học có 400 học sinh, trong đó có 80 học sinh giỏi.1/2 số học sinh của trường là học sinh khá. Số còn lại là học sinh trung bình.
a/Tìm tỉ số phần trăm của số học sinh giỏi và số học sinh toàn trường.
b/ Tính số học sinh khá của trường? tính số học sinh TB của trường?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thúy Hường 23 giờ 2022-04-19T20:09:27+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a.Tỉ số phần trăm của số học sinh giỏi và số học sinh toàn trường là:
                 80:400*100=20%
  b,Số học sinh khá của trường là:
                400.1/2=200(học sinh)
     Số học sinh TB của trường là:
                400-200-80=120(học sinh)
                                 Đáp số:(chỗ này mk lười,bạn tự thêm vào nhé!)

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)
  Tỉ số phần trăm của học sinh giỏi và học sinh toàn trường là :
  80 : 400 xx 100 = 20%
  b)
  Trường đó có số học sinh khá là :
  400 xx 1/2 = 200  (học sinh)
  Trường đó có số học sinh trung bình là :
  400 – 200 – 80 = 120 (học sinh)
                Đáp số : 20% ; 200 học sinh ; 120 học sinh

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )