Toán Lớp 5: một tổ 15 công nhân dự định lắp xong một cỗ máy trong vòng 20 ngày , mỗi ngày làm việc 8h . hỏi nếu có thêm 5 ngừơi nữa và mỗi ngày làm

Question

Toán Lớp 5: một tổ 15 công nhân dự định lắp xong một cỗ máy trong vòng 20 ngày , mỗi ngày làm việc 8h . hỏi nếu có thêm 5 ngừơi nữa và mỗi ngày làm việc 10h thì sẽ lắp xong cỗ máy đó trong mấy ngày ? ( năng suất mỗi người làm việc là như nhau), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hòa Tâm 1 tuần 2022-06-15T02:50:25+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  tổ công nhân đó dự định làm trong số giờ là :
  20 × 8 = 160 (giờ)
  sau khi thêm 5 người thì tổ đó có số công nhân là :
  15 + 5 = 20 ( công nhân )
  20 người lắp xong trong số giờ là :
  15 × 160 : 20 = 120 ( giờ )
  Mà mỗi ngày làm việc 10 giờ nên tôt công nhân đó làm xong trong số giờ là :
  120 : 10 = 12 ( ngày )
  Đáp số: 12 ngày
  ~~~xin hn .-. chỉ v thôi~~~
   

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Nếu 1 người làm cỗ máy đó thì làm trong :
            15 × ( 8 × 20 ) = 2400 ( giờ )
   Nếu thêm người thì tổ đó có số người là :
             15 + 5 = 20 ( người )
   Nếu thêm người , tổ công nhân hoàn thành cỗ máy sau :
             2400 : 20 = 120 ( giờ )
   Sau khi thêm người , nếu mỗi ngày làm 10 giờ thì làm trong :
             120 : 10 = 12 ( ngày )
                            Đáp số : 12 ngày

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )