Toán Lớp 5: Một thùng tôn hình hộp chữ nhật không nắp có chiều dài 1,2m ; chiều rộng bằng chiều cao bằng 0,8m. Cần dùng … mét vuông tôn để làm th

Question

Toán Lớp 5: Một thùng tôn hình hộp chữ nhật không nắp có chiều dài 1,2m ; chiều rộng bằng chiều cao bằng 0,8m. Cần dùng … mét vuông tôn để làm thùng đó( mép thùng không đáng kể)., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hương 2 tháng 2022-02-17T23:09:27+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp: + Lời giải và giải thích chi tiết:

  Chu vi của một mặt của thùng tôn là:

  $\text{(1,2 + 0,8) x 2 = 4 (m)}$

  Diện tích xung quanh của thùng tôn đó là:

  $\text{4 x 0,8 = 3,2 ($m^2$)}$

  Diện tích đáy của thùng tôn đó là:

  $\text{1,2 x 0,8 = 0,96 ($m^2$)}$

  Diện tích tôn dùng để làm thùng là:

  $\text{3,2 + 0,96 = 4,16 ($m^2$)}$

            $\text{Đ/S:…}$

  $\text{_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _}$

 2. Tham khảo:

  Diện tích tôn xung quanh thùng là:

  ( 1,2 + 0,8 ) xx 2 xx 0,8 = 3,2\ ( m^2 )

  Diện tích tôn cần dùng là:

  3,2 + ( 1,2 xx 0,8 ) = 4,16\ ( m^2 )

  Đáp số: 4,16\ m^2

  #Sad

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )