Toán Lớp 5: Một thùng đựng 28,75 kg đường. Người ta lấy từ thùng đó tra 10,5kg đường sau đó lại lấy ra 8kg đường nữa. Hỏi trong thùng còn bao nhiêu

Question

Toán Lớp 5: Một thùng đựng 28,75 kg đường. Người ta lấy từ thùng đó tra 10,5kg đường sau đó lại lấy ra 8kg đường nữa. Hỏi trong thùng còn bao nhiêu ki-lô-gam đường ?
`<=>` Giải bài `\color{lightblue}\text{TOÁN}` bằng cách lập luận., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thúy Hường 1 tháng 2022-12-21T01:56:15+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. @SammyCute         #NoCopy
        Mình làm tắt nha!
                                         Bài giải
        Trong thùng còn số ki – lô – gam đường là :
                         28,75 – 10,5 – 8 = 10,25 (kg)
                             Đáp số: 10,25 kg đường.
               Xin 5* và ctlhn ạ

 2. Người ta lấy ra tất cả:
  10,5 + 8 = 18,5 (kg)
  Trong thùng còn lại: 28,75 – 18,5 =10,25 (kg)
  Đáp số: 10,25 kg đường.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )