Toán Lớp 5: một thửa ruộng hình thang có đáy lớn là 140m,đáy nhỏ bằng 3/5 đáy lớn,chiều cao bé hơn đáy nhỏ 10m.trung bình cứ 100m2 của thửa ruộng đ

Question

Toán Lớp 5: một thửa ruộng hình thang có đáy lớn là 140m,đáy nhỏ bằng 3/5 đáy lớn,chiều cao bé hơn đáy nhỏ 10m.trung bình cứ 100m2 của thửa ruộng đó thu được 70kg thóc .hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Linh 5 ngày 2022-12-19T07:07:56+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Đáy nhỏ là :
  140 xx 3/5 = 84 ( m)
  Chiều cao là :
  84 – 10 = 74 ( m)
  DIện tích thửa ruộng là :
  ( 140 + 84 ) : 2 xx 74 = 8288 ( m^2)
  Thu hoạch được số kg là :
  8288 : 100 xx 70 = 5801,6 ( kg )
  Đổi : 5801,6 kg =58,016 tạ
  Đáp số : 58,016 tạ thóc

 2. Giải đáp:
  58,016(tạ)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Đáy nhỏ là:
  140xx3/5=84(m)
  Chiều cao là:
  84-10=74(m)
  Diện tích thửa ruộng:
  (140+84)xx74:2=8288(m^2)
  Số tạ thóc người ta thu hoạch được là:
  8288:100×70=5801,6(kg)=58,016(tạ)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )