Toán Lớp 5: Một thửa ruộng hình thang có đáy bé là 80m, chiều cao bằng 5/4 đáy bé và bằng trung bình cộng của hai đáy. Trung bình cứ 100m2 thu hoạc

Question

Toán Lớp 5: Một thửa ruộng hình thang có đáy bé là 80m, chiều cao bằng 5/4 đáy bé và bằng
trung bình cộng của hai đáy. Trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 60,5kg thóc. Hỏi số
thóc thu hoạch được trên thửa ruộng đó là bao nhiêu tạ thóc?
Giải chi tiết!
Nhanh Nhanh nha mọi người!
Mình cảm ơn!, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thu Ánh 6 tháng 2022-06-21T05:24:13+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Chiều cao thửa ruộng là:
     80×5/4=100 (m)
  Đáy lớn thửa ruộng là:
     100×2-80=120 (m)
  Diện tích thửa ruộng là:
     (120+80)×100÷2=10000 (m^2)
  Trên cả thửa ruộng thu hoạch được số kg thóc là:
     10000÷100×60,5=6050 (kg)

  gv

  Đổi 6050kg=60,5 tạ
           Đáp số: 60,5 tạ

 2. Giải đáp : 60,5 tạ
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Chiều cao của thửa ruộng là :
  80 xx 5/4 = 100 ( m )
  Đáy lớn của thửa ruộng là :
  100 xx 2 – 80 = 200 – 80 = 120 ( m )
  Diện tích của thửa ruộng là :
  (( 120 + 80 ) xx 100 ) : 2 = 20000 : 2 = 10000 ( m^2 )
  Số thóc thua được trên thửa ruộng đó là :
  ( 10 000 : 100 ) . 60,5 = 6050 ( Kg ) = 6050 : 100 = 60,5 ( tạ )
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )