Toán Lớp 5: Một thửa ruộng hình thang có đáy bé là 80 m, chiều cao bằng 5/4 đáy bé và bằng trung bình cộng của hai đáy. Trung bình cứ 100 m2 thu ho

Question

Toán Lớp 5: Một thửa ruộng hình thang có đáy bé là 80 m, chiều cao bằng 5/4 đáy bé và bằng trung bình cộng của hai đáy. Trung bình cứ 100 m2 thu hoạch được 60,5 kg thóc. Số thóc thu hoạch được trên thửa ruộng đó là … tạ thóc., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh Hà 1 tháng 2022-12-19T08:47:09+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
                     Bài giải
  Chiều cao của hình thang là :
        80 x 5/4 = 100 ( m )
  Đáy lớn của hình thang là :
        ( 100 x 2 ) – 80 = 120 ( m )
  Diện tích thửa ruộng là :
        ( 120 + 80 ) x 100 : 2 = 10 000 ( m² )
  Số tạ thóc thu hoạch được là :
        ( 10 000 : 100 ) x 60,5 = 6050 kg = 60,5 ( tạ )
        Đáp số : 60,5 tạ thóc
                      CHÚC BẠN HỌC TỐT
        

 2. Giải đáp:60,5 tạ
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:chiều cao:80×5:4=100
  mà chiều cao= trung bình cộng của 2 đáy
  ->diện tích là:100×100=10000m2
  số thóc thu hoạch dc là:10000:100.60,5=6050 kg thóc
  =60,5 tạ thóc
  cho mik xin 5* tlhn vs
  cuối cùng cx lên dc hiểu biết;-;
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )