Toán Lớp 5: Một thửa ruộng hình tam giác có cạnh đáy 55,8m và chiều cao bằng 0,7 cạnh đáy .Tính diện tích thửa ruộn đó

Question

Toán Lớp 5: Một thửa ruộng hình tam giác có cạnh đáy 55,8m và chiều cao bằng 0,7 cạnh đáy .Tính diện tích thửa ruộn đó, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cát Tiên 9 tháng 2022-03-21T10:25:38+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. \text{Giải đáp và giải thích các bước giải:}
  \text{Chiều cao thửa ruộng là:}
       \text{55,8 × 0,7 = 39,06 (m)}
  \text{Diện tích thửa ruộng là:}
       $\text{55,8 × 39,06 × $\frac{1}{2}$ = 1089,774 (m²)}$
            \text{Đáp số: 1089,774 m²}

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )