Toán Lớp 5: Một thửa ruộng hình chữ Nhật có nửa chu vi 120m,chiều dài bằng 5/4 chiều rộng . Tính diện tích thửa ruộng đó ai giải nhanh giùm tui tui

Question

Toán Lớp 5: Một thửa ruộng hình chữ Nhật có nửa chu vi 120m,chiều dài bằng 5/4 chiều rộng . Tính diện tích thửa ruộng đó ai giải nhanh giùm tui tui cho câu hay nhất, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phương Diễm 1 tháng 2022-12-22T12:31:02+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Tổng số phần bằng nhau là :
  5 + 4 = 9   (phần)
  Chiều dài hình chữ nhật là :
  120 : 9 xx 5 = 200/3   (m)
  Chiều rộng hình chữ nhật là :
  120 : 9 xx 4 = 160/3   (m)
  Diện tích thửa ruộng đó là :
  200/3  xx 160/3 = 32000/9   (m^2)
       Đáp số : 32000/9  m^2

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   tổng số phần bằng nhau là
  5+4 bằng 9 (phần)
  chiều dài là
  120:9×5=200/3(m)
  chiều rộng là
  120:9×4 =160/3(m)
  diện tích là
  200/3 x160/3 =32000/9(m^2)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )