Toán Lớp 5: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi là 120m. Chiều dài hơn chiều rộng 11,2m. Người ta cấy lúa trên thửa ruộng này và tính ra cứ 100m

Question

Toán Lớp 5: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi là 120m. Chiều dài hơn chiều rộng 11,2m. Người ta cấy lúa trên thửa ruộng này và tính ra cứ 100m2 thì thu được 45,5 kg thóc. Hỏi thửa ruộng đó thu được bao nhiêu tạ thóc?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Lan 6 tháng 2022-06-11T11:08:14+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Nữa chu vi hình chữ nhật là
  120 :2 = 60 (m)
  Chiều dài của thừa ruộng là
  60+11.2:2=35.6 (m)
  Chiều rộng của thừa ruộng
  60-35.6=24.4 (m)
  Diện tích thửa ruộng là
  24.4×35.6=868.64 (m²)
  Số kg thóc thu được trên thửa ruộng là 
  868.64 m²:100×45.5=395.2312 (kg)
  Đỗi 395.2312 kg=3.952312 tạ
  Đáp số 3.952312 tạ

 2. giải
  nửa chu vi là:
  120:2=60(m)
  Chiều dài hcn là:
  (60+11,2):2=35,6(m)
  Chiều rộng hcn là:
  35,6-11,2=24,4(m)
  Diện tích hcn đó là:
  24,4×35,6=868,64($m^{2}$)
  Thửa ruộng đó thu được là:
  (868,64:100)×45,5=395,2312(kg)
  đổi:  395,2312kg=395231.2tạ
  đ/s:395231.2tạ

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )