Toán Lớp 5: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 280m.Chiều dài bằng 4/3 chiều rộng.Người ta cấy lúa trên thửa ruộng đó cứ 100 m2 thu được 60 kg

Question

Toán Lớp 5: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 280m.Chiều dài bằng 4/3 chiều rộng.Người ta cấy lúa trên thửa ruộng đó cứ 100 m2 thu được 60 kg thóc.Tìm số thóc thu được trên thửa ruộng đó?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thái Tâm 1 tháng 2022-03-19T02:33:21+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải
  Nửa chu vi hình chữ nhật là 
         280 : 2 = 140 ( m )
  Tổng số phần là 
      4 + 3 = 7 ( phần )
  Chiều dài hình chữ nhật là 
        140 : 7  × 4 = 80 ( m ) 
   Chiều rộng hình chữ nhật là 
      140 : 7  x  3 =  60 ( m ) 
     Diện tích hình chữ nhật là 
         80 x 60 = 4800 ( m² )
  Số thóc thu được trên thửa ruộng đó là
         4800 : 100 x 60 = 2880 ( kg ) 
                       Đáp số 2880 kg thóc

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
   nửa chu vi hình chữ nhật là 
         280 : 2 = 140 ( m )
  tổng số phần là 
      4 + 3 = 7 ( phần )
  chiều dài hình chữ nhật là 
        140 : 7  *4 = 80 ( m ) 
   chiều rộng hình chữ nhật là 
      140 : 7  *  3 =  60 ( m ) 
     diện tích hình chữ nhật là 
         80 * 60 = 4800 ( m )
  số thóc thu được trên thửa ruộng đó là
         4800 : 100 * 60 = 2880 ( kg ) 
                       đáp số 2880 kg.
   chúc bạn học tốt !

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )