Toán Lớp 5: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 50m và chiều dài gấp đôi chiều rộng người ta cấy lúa ở đó tính ra cứ 100m2 thu hoạch đc 50

Question

Toán Lớp 5: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 50m và chiều dài gấp đôi chiều rộng người ta cấy lúa ở đó tính ra cứ 100m2 thu hoạch đc 50 kg thóc đã thu hoạch đc ở thửa ruộng đó đc bao nhiêu tạ thóc, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tâm 3 tuần 2022-06-04T17:12:29+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.  
  Lời giải và giải thích chi tiết:
           Chiều rộng mảnh ruộng hình chữ nhật là:
                  50×2=100(m)
           Diện tích mảnh ruộng hình chữ nhật là:
                   $100×50=5000  (m^{2})$
          Thu hoạch được số thóc là:
                  5000:100×50=2500  (kg)=25  tạ
                Đ/S:25  tạ  thóc
  1 tạ =100 kg      

 2. Chiều dài của thửa ruộng đó là:
             50 xx 2 = 100 (m)
   Diện tích thửa ruộng đó là:
             100 xx 50 = 5000 (m²)
   Thửa ruộng đó thu hoạch được số tạ thóc là:
             50 xx (5000 : 100) = 2500 (kg)
  Đổi: 2500 kg = 25 tạ

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )