Toán Lớp 5: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài là 27m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. a. Tính diện tích thửa ruộng. b. Trên thửa ruộng đó ng

Question

Toán Lớp 5: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài là 27m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài.
a. Tính diện tích thửa ruộng.
b. Trên thửa ruộng đó người ta trồng rau hết 1/9 diện tích, phần còn lại để cấy lúa. Cứ 1m2 thu hoạch được 5kg thóc. Hỏi thửa ruộng đó thu được bao nhiêu ki – lô – gam thóc, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhiên 6 tháng 2022-05-25T19:00:50+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Chiều rộng là:
  27xx 2/3=18(m)
  a)Diện tích là:
  18xx27=486(m^2)
  b)Số phần chỉ diện tích trồng lúa là:
  1-1/9=8/9
  Diện tích trồng lúa là:
  486xx 8/9=432(m^2)
  Số kg thóc thu được là:
  432:1xx5=2160(kg)
  Đáp số:………….

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Chiều rộng là:
  27.2/3=18)m)
  Diện tích thửa ruộng là:
  27×18=486m2
  Thửa ruộng trồng thóc là
  486-(486:1/9)=432M2
  Thu được số thóc là:
  432×5=2160(kg)
  Đáp số:2560 kg
  Xin hay nhất
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )