Toán Lớp 5: : Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 24m biết chiều rộng bằng chiều dài.Trên thửa ruộng đó người ta trồng lúa, cứ 100m2 thu

Question

Toán Lớp 5: : Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 24m biết chiều rộng bằng chiều dài.Trên thửa ruộng đó người ta trồng lúa, cứ 100m2 thu hoạch được 150 kg thóc. Hỏi cả thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
An Kim 1 tuần 2022-01-14T17:54:20+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\text{Giải đáp : 3,456 tạ}$

  $\text{Lời giải và giải thích chi tiết :}$

  $\text{Chiều rộng của thửa ruộng hình chữ nhật là :}$

  $\text{  24 x 2/5 = 9,6 ( m )}$

  $\text{Diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật là :}$

  $\text{  24 x 9,6 = 230,4 ( m² )}$

  $\text{Cả thửa ruộng thu được số tạ thóc là :}$

  $\text{ 150 : 100 x 230,4 = 345,6 ( kg )}$

  $\text{                                = 3,456 ( tạ )}$

  $\text{Vậy cả thửa ruộng thu được 3,456 tạ thóc }$

  $\text{#kensou2k8_Aquatic World}$

 2. Giải đáp:

  Đáp số: 3,458 

  Chiều rộng thửa ruộng là:

  24 x 2/5 =9,6 (m)

  Diện tích thửa ruộng là:

  24 x 9,6=230,4 

  Số thóc thu được trên thửa ruộng là:

  230,4 : 100 x 150=345,8 (kg)

  Đổi: 345,8 kg=3,458 tạ

  Đáp số: 3,458 tạ

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )