Toán Lớp 5: mot thua ruong co do dai hay day lan luot la 46m va 20m , chieu cao cua thua ruong bang trung binh cong hai day. tren thua ruong cu

Question

Toán Lớp 5: mot thua ruong co do dai hay day lan luot la 46m va 20m , chieu cao cua thua ruong bang trung binh cong hai day. tren thua ruong cu 100 2 nguoi ta thu hoach duoc 200 kg ngo. hoi tren thua ruong do nguoi ta thu hoach duoc bao nhieu tan ngo ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhiên 1 tháng 2022-12-22T09:34:49+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Chiều cao của thửa ruộng đó là:
  (46 + 20) : 2 = 33 (m)
  Diện tích thửa ruộng đó là:
  33 × 33 = 1089 (m²)
  1089 m² thì gấp 100 m² số lần là:
  1089 : 100 = 10,89 (lần)
  Khối lượng ngô trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được là:
  200 × 10,89 = 2178 (kg)
  Đổi: 2178 kg = 2,178 tấn
  Đáp số: 2,178 tấn ngô
  Cho mình xin hay nhất nha bạn!!!!
  @Drew Mclntyre

 2. chiều cao thửa ruộng là :
  ( 46 + 20) : 2 = 33 (m)
  diện tích thửa ruộng là :
  ( 46 + 20) xx 33 : 2 =  1089 (m^2)
  số tấn ngô thu hoạch được là :
  1089 : 100 xx 200 = 2178 (kg)
                              = 2,178 tấn
  Đáp số : 2,178 tấn ngô

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )