Toán Lớp 5: Một thửa đất hình chữ nhật có chiều dài 100m, chiều rộng bằng 2/5 chiều dài. Hỏi diện tích thửa đất hình chữ nhật đó bằng bao nhiêu mé

Question

Toán Lớp 5: Một thửa đất hình chữ nhật có chiều dài 100m,
chiều rộng bằng 2/5 chiều dài. Hỏi diện tích thửa đất hình chữ nhật đó bằng bao nhiêu mét vuông ?
b. Trung bình cứ 100 m2, người ta thu hoạch được 50 kg thóc. Hỏi cả thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Dương 1 tháng 2022-12-22T07:57:27+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Chều rộng thửa ruộng là :
  100 xx 2/5= 40 (m)
  a)Diện tích thửa ruộng là :
  100 xx 40 = 4000 (m^2)
  b) số tấn thóc thu hoạch được là :
  4000 : 100 xx 50= 2000 (kg)
                         = 2 tấn
  Đáp  số : a) 4000 m^2
                   b) 2 tấn
  #caty09

 2. Giải đáp:a. 4000 m²
            b. 2 tấn thóc 
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a. chiều rộng thửa đất hình chữ nhật đó là :
      100 : 5 x 2 = 40 (m )
  diện tích thửa đất hình chữ nhật đó là:
   100 x 40 = 4000 ( m ²)
  b. cả thửa ruộng đó thu hoạch được số ki – lô- gam thóc là :
  50 . ( 4000 : 100 ) = 2000 ( kg) 
  2000 kg = 2 tấn 
   Đ/S : a. 4000 m²
            b. 2 tấn thóc 

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )