Toán Lớp 5: Một tấm vải dài 49m. Lần thứ nhất bán 12,5m; lần thứ hai bán 17,5m Hỏi sau hai lần bán tấm vải còn lại dài bao nhiêu m?

Question

Toán Lớp 5: Một tấm vải dài 49m. Lần thứ nhất bán 12,5m; lần thứ hai bán 17,5m
Hỏi sau hai lần bán tấm vải còn lại dài bao nhiêu m?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thái Tâm 2 tháng 2022-11-23T17:46:44+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết
  Tổng số vải sau hai lần bán là:
  12,5+17,5=30  (m)
  Sau hai lần bán tấm vải còn lại dài số m là:
  49-30=19  (m)
  Đáp số: 19m
   

 2. \text{Sau 2 lần bán tấm vải còn lại dài số m là:}
      49 – ( 12,5 + 17,5 ) = 19  \text{(m)}
                  \text{Đáp số: 19 m}
  @Green
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )