Toán Lớp 5: một tấm bìa hình chữ nhật được cắt thành 50 tấm bìa hình vuông có cạnh 6 cm diện tích tấm bìa ban đầu

Question

Toán Lớp 5: một tấm bìa hình chữ nhật được cắt thành 50 tấm bìa hình vuông có cạnh 6 cm diện tích tấm bìa ban đầu, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Dạ Nguyệt 2 tuần 2022-06-07T02:37:01+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Diện tích 1 tấm bìa là: $\\$
  6 xx 6 = 36 (cm^2) $\\$
  Diện tích tấm bìa lúc đầu là: $\\$
  36 xx 50 = 1800 (cm^2)$\\$
  Đáp số: 1800 cm^2

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Diện tích tấm bìa ban đầu là:
          (6xx6)xx50=1800(cm^2)
                 Đáp số: 1800cm^2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )