Toán Lớp 5: Một tấm bìa hình chu nhật có nửa chu vi là 1m.chiều rộng ngắn hon chiều dài 1/5m.tính diện tích tấm bìa. Tóm tắt và giải

Question

Toán Lớp 5: Một tấm bìa hình chu nhật có nửa chu vi là 1m.chiều rộng ngắn hon chiều dài 1/5m.tính diện tích tấm bìa. Tóm tắt và giải, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hải Phượng 16 phút 2022-06-15T00:10:13+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Tóm tắt :
  Nửa chu vi : 1m
  Chiều rộng ngắn hơn chiều dài : 1/5m
  Diện tích tấm bìa : ….. ?
  Bài giải :
  Chiều rộng của tấm bìa đó là :
      $(1 – $ $\frac{1}{5}$ $) $ $: $ $2$ $=$ $\frac{2}{5}$ $($ $m$ $)$ 
  Chiều dài của tấm bìa đó là :
    $1$ $-$ $\frac{2}{5}$ $=$ $\frac{3}{5}$ $($ $m$ $)$ 
  Diện tích của tấm bìa đó là :
      $\frac{2}{5}$ x $\frac{3}{5}$ $=$ $\frac{6}{25}$ $($ $m^{2}$ $)$
                                   Đáp số : $\frac{6}{25}$  $m^{2}$ 

 2. ** Tóm tắt :
  Nửa chu vi : 1 m
  Dài hơn rộng : 1/5 m
  Diện tích ?
  ** Giải :
      Chiều rộng của miếng bìa là :
        ( 1 – 1/5 ) : 2 = 2/5 ( m )
     Chiều dài của miếng bìa là :
        2/5 + 1/5 = 3/5 ( m )
     Diện tích miếng bìa là :
       2/5 xx 3/5 = 6/25 ( m^2 )
                  Đáp số : 6/25 m^2 .

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )