Toán Lớp 5: Một sửa hàng buổi sáng bán được 40 gói kẹo chanh, mỗi gói cân nặng 0,250 kg, giá bán mỗi ki – lô-gam kẹo chanh là 12 000 đồng. Buổi chi

Question

Toán Lớp 5: Một sửa hàng buổi sáng bán được 40 gói kẹo chanh, mỗi gói cân nặng 0,250 kg, giá bán mỗi ki – lô-gam kẹo chanh là 12 000 đồng. Buổi chiều cửa hàng đó bán được 60 gói kẹo vừng, mỗi gói cân nặng 0,150 kg, giá bán mỗi ki-lô-gam kẹo vừng là 18 000 đồng. Hỏi cửa hàng đó bán cả kẹo chanh và kẹo vừng được bao nhiêu tiền?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ðan Khanh 2 ngày 2022-12-21T04:53:32+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\text{Buổi sáng bán được số kg kẹo chanh là :}$
  $\text{0,25 x 40 = 10 (kg)}$
  $\text{Buổi sáng cửa hàng kiếm được số tiền là :}$
  $\text{12 000 x 10 = 120 000 (đồng)}$
  $\text{Buổi chiều bán được số kg kẹo vừng là :}$
  $\text{0,15 x 60 = 9 (kg)}$
  $\text{Buổi chiều cửa hàng kiếm được số tiền là :}$
  $\text{9 x 18 000 = 162 000 (đồng)}$
  $\text{Cả hai buổi cửa hàng kiếm được số tiền là :}$
  $\text{162 000 + 120 000 = 282 000 (đồng)}$
  $\text{Đáp số : 282 000 đồng.}$

 2. Số tiền cửa hàng bán kẹo chanh là :
                12000 x 0,250 x 40 = 120000 (đồng)
  Số tiền cửa hàng bán kẹo vừng là
                  18000 x 0,150x 60 = 162000 (đồng )
  Số tiền cửa hàng đó bán kẹo chanh và gừng được là
                  120000 + 162000 = 282000(đồng)
  đáp số : 282000đồng 

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )