Toán Lớp 5: Một sợi dây dài 120m. Vậy 3/10 sợi dây đó dài là: A. 24m B. 40m C. 12m D. 36m

Question

Toán Lớp 5: Một sợi dây dài 120m. Vậy 3/10 sợi dây đó dài là:
A. 24m B. 40m C. 12m D. 36m, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mai Lan 2 tháng 2022-02-17T06:22:34+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   3/10 sợi dây đó dài:
  120:10×3=36 m
  ta chọn D

 2. $\color{gray}{@Lynhh}$      
            Đổi $\frac{3}{10}$ m = 0,3m
  $\frac{3}{10}$ sợi dây đó dài số mét là :
                 120 x 0,3 = 36 ( m )
  => ý D
                               #Study well <3
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )