Toán Lớp 5: Một sân trường hình chữ nhật có nửa chu vi là 0,15km và chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tính diện tích sân trường có đơn vị là ha

Question

Toán Lớp 5: Một sân trường hình chữ nhật có nửa chu vi là 0,15km và chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tính diện tích sân trường có đơn vị là ha, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nguyệt Minh 8 tháng 2022-04-19T14:28:23+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Đổi : 0,15 = 1,5  hm
  Chiều dài sân trường đó là :
  1,5 : ( 2 + 3 ) × 3 = 0,9  (  hm  )
  Chiều rộng sân trường đó là :
  1,5 – 0,9 = 0,6 (  hm   )
  Diện tích sân trường đó là :
  0,6 × 0,9 = 0,54 (  ha  )
  Đáp số : 0,54  ha
   

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đổi : 0,15 km = 150 (m)
  Chiều dài sân trường là:
  150 : (2 + 3) xx 3 = 90 (m)
  Chiều rộng sân trường là:
  150 – 90 = 60 (m)
  Diện tích sân trường là:
  90 xx 60 = 5400 (m^2)
  5400 m^2 = 0,54 ha

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )