Toán Lớp 5: Một quyển truyện có 90 trang.Bạn Đức đã đọc được 30 trang.Số trang chưa đọc bằng bao nhiêu phần tổng số trang

Question

Toán Lớp 5: Một quyển truyện có 90 trang.Bạn Đức đã đọc được 30 trang.Số trang chưa đọc bằng bao nhiêu phần tổng số trang, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thái Tâm 1 tuần 2022-06-15T01:44:18+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp: 2/3 tổng số trang 

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:

   Số trang bạn Đức chưa đọc là :

          90 – 30 = 60 ( trang )

  Số trang chưa đọc bằng số phần tổng số trang là :

         60 : 90 = 2/3 (  tổng số trang )

                    Đ/S : 2/3 tổng số trang 

 2. Số trang bạn Đức chưa đọc là :

  90 – 30 = 60 ( trang )

  Số trang chưa đọc bằng số phần tổng số trang là :

  60 : 90 = 60/90 = 2/3 ( tổng số trang )

  Đáp số : 2/3 tổng số trang

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )