Toán Lớp 5: một ô tô trong 2 giờ đi được 140km.Hỏi trong 6 giờ ô tô đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Question

Toán Lớp 5: một ô tô trong 2 giờ đi được 140km.Hỏi trong 6 giờ ô tô đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thu Ánh 2 tháng 2022-11-23T17:29:30+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  6 giờ gấp 2 giờ số lần là
  6 : 2 = 3 (lần)
  Trong 6 giờ ô tô đó đi được số km là
  140 xx 3 = 420 (km)
  Đáp số : 420 km

 2. Quảng đường trong 1 giờ đi được là : 
  140 : 2 = 70 ( km) 
  Quảng đường trong 6 giờ đo được là : 
  70 × 6 = 420 ( km)
  Đáp số : 420 km

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )