Toán Lớp 5: một ô tô đi từ a đến b với vận 56km/giờ hết 2 giờ 30 phút a) tính quãng đườn ab b)nếu 1 xe máy đi từ b về a với vận tốc chậm hơn của

Question

Toán Lớp 5: một ô tô đi từ a đến b với vận 56km/giờ hết 2 giờ 30 phút
a) tính quãng đườn ab
b)nếu 1 xe máy đi từ b về a với vận tốc chậm hơn của ô tô là 16km/giờ thì sau bao lâu sẽ đi đến a, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Diễm Phúc 1 tháng 2022-12-21T09:35:18+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.   Đổi 2 giờ 30 phút =2,5 giờ
  a, Độ dài quãng đường AB là :
     56.2,5=140(km)
  b, Vận tốc của xe máy nếu đi với vận tốc chậm hơn ô tô 16km/ giờ là :
     56-16=40(km/ giờ)
     Thời gian xe máy đi đến a là :
      140:40=3,5 ( giờ )
   Đổi 3,5 giờ =3 giờ 30 phút
                  Đáp số a,140km
                              b,3 giờ 30 phút
  * Giải thích :
  Quãng đương = vận tốc xx thời gian = v xx t
  Vận tốc = quãng đường : thời gian = s : t
  Thời gian = quãng đường : vận tốc = s:v 

 2. Đổi : 2 giờ 30 phút = 2,5 giờ
  a, Quãng đường AB là :
  56 xx 2,5 = 140 ( km )
  Vận tốc của ô tô đi từ B là :
  56 – 16 = 40 ( km/h )
  b, Mất số thời gian là :
  140: 40 = 3,5 ( giờ )
  Đổi : 3,5 giờ = 3 giờ 30 phút
  Đáp số : a, 140 km
  b, 3 giờ 30 phút

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )