Toán Lớp 5: Một ô tô đi trong 1/2 giờ được 21km. Hỏi ô tô đó đi trong 3/2 giờ được bao nhiêu ki – lô – mét? Ai tl nhanh nhất mik sẽ cho câu trả lời

Question

Toán Lớp 5: Một ô tô đi trong 1/2 giờ được 21km. Hỏi ô tô đó đi trong 3/2 giờ được bao nhiêu ki – lô – mét?
Ai tl nhanh nhất mik sẽ cho câu trả lời hay nhất ạ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khánh Giao 1 tháng 2022-12-21T09:23:13+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 1/2 giờ = 0,5 giờ
  Vận tốc ô tô đi 1/2 giờ được 21 km là:
  21 : 1/2 = 42 ( km/ h )
  Số km ô tô đi trong 3/2 giờ là:
  42 × 3/2 = 63 ( km )
  Đáp số: 63 km
   

 2. Đổi: 1/2 giờ = 0,5 giờ
  1 giờ và 1/2 giờ = 1,5 giờ
  Trong 1,5 giờ, ô tô đó đi được quãng đường là:
  1,5 : 0,5 . 21 = 63 (km)
  Vậy trong 1 và 1/2 giờ ô tô đó đi được 63 km.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )