Toán Lớp 5: Một ô tô chạy trong 3,5 giờ được 154km. Hỏi nếu cũng chạy như thế, trong 6 giờ ô tô đó chạy được bao nhiêu ki lô mét

Question

Toán Lớp 5: Một ô tô chạy trong 3,5 giờ được 154km. Hỏi nếu cũng chạy như thế, trong 6 giờ ô tô đó chạy được bao nhiêu ki lô mét, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bảo Châu 1 tuần 2022-06-14T23:45:45+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.      Bài giải:
  Nếu cũng chạy như thế, trong 1 giờ ô tô đó chạy được số ki lô mét là:
       154 : 3,5 = 44 (km)
  Nếu cũng chạy như thế, trong 6 giờ ô tô đó chạy được số ki lô mét là:
       44 x 6 = 264 (km)
       Đáp số: 264 km

 2. 1 giờ chạy được số km là: 154: 3,5= 44(km)
  6 giờ chạy được số km là: 44×6= 264(km)
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )