Toán Lớp 5: Một nhà hàng dùng hết 262,7l dầu ăn trong tuần lễ thứ nhất. Biết rằng tuần thứ nhất dùng ít hơn tuần lễ thứ hai 34,6l dầu ăn; hỏi trung

Question

Toán Lớp 5: Một nhà hàng dùng hết 262,7l dầu ăn trong tuần lễ thứ nhất. Biết rằng tuần thứ nhất dùng ít hơn tuần lễ thứ hai 34,6l dầu ăn; hỏi trung bình mỗi ngày trong hai tuần lễ đó, nhà hàng dùng hết bao nhiêu lít dầu ăn?
Đáp số: lít, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phương Diễm 3 tuần 2022-06-04T14:13:59+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Số lít dầu nhà hàng dùng vào tuần thứ hai là:
  262,7-34,6=228,1(l)
  Trung bình mỗi ngày trong hai tuần đó, nhà hàng dùng số lít dầu ăn là:
  (262,7+228,1):(7xx2)≈35,06(l)
  Đáp số:35,6l
  Giải thích:
  Một tuần có 7 ngày
  Vậy hai tuần có 7xx2=14 ngày.

 2. Tuần thứ hai nhà hàng dùng hết số dầu ăn là: 262,7 + 34,6 = 297,3 ( lít )
  Vì mỗi tuần có 7 ngày nên 2 tuần có: 7 x 2 = 14 ( ngày )
  Vậy trung bình mỗi ngày trong 2 tuần, nhà hàng đó dùng hết số dầu ăn là:
                                     ( 262,7 + 297,3 ) : 14 = 40 ( lít )
                                                           Đ/S: 40 lít dầu ăn
  Cho m xin 5 sao và câu trả lời hay nhất nhé. Chúc bn học tốt!

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )