Toán Lớp 5: Một người viết chữ TAMĐAOTAMĐAO-thành một dãy. Hỏi chữ cái thứ 2019 là chữ cái nào?

Question

Toán Lớp 5: Một người viết chữ TAMĐAOTAMĐAO….thành một dãy. Hỏi chữ cái thứ 2019 là chữ cái nào?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mai Lan 2 tuần 2022-01-12T14:16:34+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $#BenOkk$

  Giải đáp `+` Lời giải và giải thích chi tiết:

  `-` Theo viết chữ TAMĐAOTAMĐAO  thành một dãy. Hỏi chữ cái thứ 2019 là: `M`

  `-` Xét dãy chữ TAMDAO có `6` chữ .

  Mà chữ cái thứ `2019` chia cho `6` dư `3` chữ

  `=> 3` chữ cuối sẽ là : `T` `A` `M` .

  Vậy chữ cái thứ `2019` là chữ `M` .

   

 2. Giải đáp:

   Chữ cái thứ 2019 là chữ M .

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  – Xét dãy chữ TAMDAO có 6 chữ .

  Mà 2019 chia cho 6 dư 3 chữ

  => 3 chữ cuối sẽ là : T A M .

  Vậy chữ cái thứ 2019 là chữ M .

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )