Toán Lớp 5: Một người nuôi ong thu hoạch được 40l mật ong. Người đó muốn đổ số mật ong đó vào các chai, mỗi chai chứa 1/2l mật ong. hỏi cần ít nhấ

Question

Toán Lớp 5: Một người nuôi ong thu hoạch được 40l mật ong. Người đó muốn đổ số mật ong đó vào các chai, mỗi chai chứa 1/2l mật ong. hỏi cần ít nhất bao nhiêu vỏ chai để chứa hết số mật ong đấy ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Linh 1 tuần 2022-04-13T18:20:51+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết
  1 lít mật ong đổ được số chai là :
    1 : 1/2 = 2 (  chai  )
  40 lít mật ong gấp 1 lít mật ong số lần là :
    40 : 1 = 40 (  lần  )
  Cần số vỏ chai để chứa hết số mật ong là :
    40× 2 = 80 (  chai  )
       Đáp số : 80  chai
  #dpa
   

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   1 lít mật ong đổ được số chai là :
  1 : 1/2 = 2 ( chai )
  40 lít mật ong gấp 1 lít mật ong số lần là :
  40 : 1 = 40 ( lần ) 
  muốn đổ 40 lít mật ong thì đổ hết số chai là :
  40 x 2 = 80 ( chai )
  vậy cần ít nhất 80 vỏ chai để đựng hết số lít mật ong 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )