Toán Lớp 5: một người nuôi ong thu hoạch 40l mật ong.Người đó muốn đổ số mật ong đó vào các chai,mỗi chai chứa 0,72l mật ong.Hỏi cần có ít nhất bao

Question

Toán Lớp 5: một người nuôi ong thu hoạch 40l mật ong.Người đó muốn đổ số mật ong đó vào các chai,mỗi chai chứa 0,72l mật ong.Hỏi cần có ít nhất bao nhiêu vỏ chai đẻ chứa hết số mật ong đó? GIÚP EM VỚI Ạ AI LÀM ĐC CHO 5 SAO VÀ CẢM ƠN LUN, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh Ngân 1 tháng 2022-03-19T23:07:52+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Số vỏ chai cần thiết để chứa hết số mật ong là
  40:0,75=53(chai)
  Do53 vỏ chai chỉ chứa dc số mật ong là
  53×0,75=39,75(l)
  Dáp số 75 lít
  Nhớ vote 5 sao cho anh nha
  Anh cảm ơn

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  ông đó cần đổ ít nhất số chai là : 
  40 : 0,72 = 55 ( chai ) ( dư 0,4 lít )
  vì dư 0,4 nên ta phải thêm một chai để đựng mật ong : 
  vậy cần có ít nhất số vỏ chai đẻ chứa hết số mật ong đó là : 
  55 + 1 = 56 ( chai ) 
  vậy cần có ít nhất số vỏ chai đẻ chứa hết số mật ong : 56 chai

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )