Toán Lớp 5: Một người gửi tiết kiệm 20.000.000 đồng với lại suất 0,8 phần trăm .Hỏi sau một tháng người đó rút ra được bao nhiêu (tiền kể cả gốc?)

Question

Toán Lớp 5: Một người gửi tiết kiệm 20.000.000 đồng với lại suất 0,8 phần trăm .Hỏi sau một tháng người đó rút ra được bao nhiêu (tiền kể cả gốc?), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thu Giang 2 tháng 2022-03-02T22:16:31+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
                                       Giải:
  Số tiền lãi người đó nhận được là:
  20.000.000 . 0,8 : 100 = 160.000 (đồng) 
  Só tiền sau 1 tháng người đó nhận được là:
  20.000.000 + 160.000 =20.160.000(đồng)
                   Đáp số : 20.160.000đồng

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Người ta rút được số tiền sau 1 tháng là:
  20000000:100xx0,8= 160000(đồng)
  Sau 1 tháng người đó rút được số tiền là:
  20000000+160000=20160000(đồng)
  Đ//S:20160000 đồng

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )