Toán Lớp 5: Một người gửi tiết kiệm 120 000 000 với kì hạn 1 năm. Sau một năm, người đó nhận cả gốc lẫn lãi là 131 520 000 đồng. Em hãy tính lãi su

Question

Toán Lớp 5: Một người gửi tiết kiệm 120 000 000 với kì hạn 1 năm. Sau một năm, người đó nhận cả gốc lẫn lãi là 131 520 000 đồng. Em hãy tính lãi suất của ngân hàng đó là bao nhiêu % trên năm?
Một người bán hàng sau khi bán tính được tiền lãi bằng 30 % tiền bán. Hỏi tiền lãi bằng bao nhiêu % tiền vốn ? ( Nếu chia dư, phần thập phân lấy đến 4 chữ số), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Tú 3 tuần 2022-06-04T13:34:00+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Người đó lãi số tiền là :
  131520000-120000000=11520000  (đồng)
  1% của số tiền gửi tiết kiệm có giá trị là :
  120000000:100×1=1200000  (đồng)
  Lãi suất của ngân hàng đó là :
  11520000:1200000=9,6%
  b)
  Coi tiền bán là 100%
  Ta có : Tiền bán = Vốn + Lãi
             100% = Vốn + 30% của vốn
  Số tiền lãi trị giá số phần trăm là :
  100:100×30=30%
  Tiền vốn trị giá số phần trăm là :
  100-30=70%
  Tiền lãi bằng số phần trăm tiền vốn là : 
   

 2. a)
  Người đó lãi số tiền là :
  131 520 000 – 120 000 000 = 11 520 000   ( đồng)
  1% của số tiền gửi tiết kiệm có giá trị là :
  120 000 000 : 100 xx 1 = 1 200 000   ( đồng)
  Lãi suất của ngân hàng đó là :
  11 520 000 : 1 200 000 = 9,6 %
  b)
  Coi tiền bán là 100 %
  Ta có : Tiền bán = Vốn + Lãi
             100 % = Vốn + 30 % của vốn
  Số tiền lãi trị giá số phần trăm là :
  100 : 100 xx 30 = 30 %
  Tiền vốn trị giá số phần trăm là :
  100 – 30 = 70 %
  Tiền lãi bằng số phần trăm tiền vốn là : 
  30 : 70 = 42, 8571 %
  #Chúc bạn học tốt
  #Hội người chán đời
  $\color{orange}{\text{ @HươngYang}}$
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )