Toán Lớp 5: Một người gửi tiết kiệm 10 000 000 đồng với kì hạn 3 tháng. Sau 3 tháng số tiền lãi nhận được là 90 000 đồng. Hỏi lãi suất tiết kiệm 3

Question

Toán Lớp 5: Một người gửi tiết kiệm 10 000 000 đồng với kì hạn 3 tháng. Sau 3 tháng số tiền lãi nhận được là 90 000 đồng. Hỏi lãi suất tiết kiệm 3 tháng là bao nhiêu?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhã Hồng 2 tháng 2022-11-24T00:20:35+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:0.009%

   

  Lời giải và giải thích chi tiết: 90 000 : 10 000 000 = 0.009 %

   

 2. Một người gửi tiết kiệm 10 000 000 đồng với kì hạn 3 tháng. Sau 3 tháng số tiền lãi nhận được là 90 000 đồng. Hỏi lãi suất tiết kiệm 3 tháng là bao nhiêu?

              Giải

  Lãi suất tiết kiệm 3 tháng là:

  90 000 : 10 000 000 x 100 %=0,9 %

          Đáp số: 0,9 %

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )