Toán Lớp 5: Một người gửi 60 000 000 đồng vào ngân hàng với lãi suất 3,8% một năm. Hỏi sau 2 năm người đó thu về cả gốc, cả lãi là bao nhiêu tiền?

Question

Toán Lớp 5: Một người gửi 60 000 000 đồng vào ngân hàng với lãi suất 3,8% một năm. Hỏi sau 2 năm người đó thu về cả gốc, cả lãi là bao nhiêu tiền? (Biết tiền lãi năm sau được tính gộp vào
tiền gửi năm trước)
A. 62 280 000 đồng
B. 64 560 000 đồng
C. 64 646 640 đồng
giúp mik vứi ;-;, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Uyên Thi 22 phút 2022-06-17T12:47:15+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. A.62 280 000 đồng nha bạn #trantrang3745

 2. Một người gửi 60 000 000 đồng vào ngân hàng với lãi suất 3,8% một năm. Hỏi sau 2 năm người đó thu về cả gốc, cả lãi là bao nhiêu tiền? (Biết tiền lãi năm sau được tính gộp vào tiền gửi năm trước)
  A. 62 280 000 đồng
  B. 64 560 000 đồng
  C. 64 646 640 đồng
  bài giải
  Tiền lãi sau một năm là:
  60 000 000 x 3,8 = 228000000 (đồng)
  Cả tiền gửi và tiền lãi suất sau một tháng là:
  60 000 000 + 228000000 = 62 280 000 (đồng)
  Đáp số: 5 025 000 đồng.
  #NO COPPY
  XIN HN

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )