Toán Lớp 5: Một người gửi 50 000 000 đồng vào ngân hàng với lãi suất 0,55% một tháng. Người đó rút lãi đều đặn mỗi tháng. Hỏi sau 5 tháng người đó

Question

Toán Lớp 5: Một người gửi 50 000 000 đồng vào ngân hàng với lãi suất 0,55% một tháng. Người đó rút lãi đều đặn mỗi tháng. Hỏi sau 5 tháng người đó được bao nhiêu tiền gồm cả vốn và lãi?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Ðàn 6 tháng 2022-06-11T07:27:21+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Sau 5 tháng số tiền lãi của người đó là:
  50000000 : 100 xx 0,55 xx 5 = 1375000 (đồng)
  Sau 5 tháng số tiền gồm cả vốn và lãi của người đó là:
  50000000 + 1375000 = 51375000 (đồng)
  Đ/S: 51375000 đồng

 2. Số tiền lãi sau 5 tháng là :
  50 000 000 xx 0,55% xx 5 = 1 375 000 ( đồng )
  Sau 5 tháng người đó được tất cả số tiền là :
  50 000 000 + 1 375 000 = 51 375 000 ( đồng )
                                        Đáp số : 51 375 000 đồng
  #dtkc
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )