Toán Lớp 5: Một người đi xe máy từ Nam Định về Hà Nội với v=45km/h.Sau 1 giờ 36 phút người đó gặp cột cây số ghi Hà Nội 30km.Hỏi người đó đã đi đượ

Question

Toán Lớp 5: Một người đi xe máy từ Nam Định về Hà Nội với v=45km/h.Sau 1 giờ 36 phút người đó gặp cột cây số ghi Hà Nội 30km.Hỏi người đó đã đi được bao nhiêu km và phải đi mất bao nhiêu thời gian nữa với cùng v trên thì đến Hà Nội?
Giair thích đầy đủ nhé, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phượng Tiên 7 ngày 2022-06-16T21:55:14+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Đổi : 1 giờ 36 phút = 1,6 giờ
  Người đó đã đi được số km là :
      45 x 1,6 = 72 (km)
  Người đó cần số thời gian đẻ đến Hà Nội là :
      30 : 44 = 2/3 (h) = 40 (phút)
                      Đ/s : 40 phút.
   

 2.                                                                  Giải 
                                   Đổi 1 giờ 36 phút = 1, 6 giờ 
  Người đó đi được số ki – lô – mét là
            45 x 1,6 = 72 ( km )
  Người đó cần số thời gian để đến Hà Nội là
              30 : 44 = 2/3 ( giờ )
                          Đổi 2/3 giờ = 40 phút
                           Đáp số 40 phút
  CHO HAY NHẤT ĐI
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )