Toán Lớp 5: Một người đi xe máy trên quãng đường dài 45km. Biết vận tốc trung bình của người đó trong 5/9 quãng đường đầu là 30km/h, vận tốc trung

Question

Toán Lớp 5: Một người đi xe máy trên quãng đường dài 45km. Biết vận tốc trung bình của người đó trong 5/9 quãng đường đầu là 30km/h, vận tốc trung bình trên quãng đường còn lại là 40km/h. Tính thời gian người đó đi hết quãng đường?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ái Hồng 1 tháng 2022-12-22T04:49:45+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Quãng đường đầu dài là:
       45xx5/9=25(km)
  Quãng đường sau dài là:
       45-25=20(km)
  Thời gian người đó đi hết quãng đường đầu là:
       25:30=5/6(giờ)=50(phút)
  Thời gian người đó đi hết quãng đường sau là:
       20:40=1/2(giờ)=30(phút)
  Thời gian người đó đi hết quãng đường đó là:
       50+30=80(phút)=1\ giờ\ 20\ phút
            Đáp số: 1\ giờ\ 20\ phút
   

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   thời gian người đó đi trong 5/9 quãng đường đầu là :
    45 x 5/9 : 30  = 5/6 (giờ )
   thời gian người đó đi trong 4/9 quãng đường còn lại là :
    45 x 4/9 : 40 = 1/2 (giờ ) 
  thời gian ng đó đi hết quãng đường là :
   5/6 + 1/2 = 5/6 + 3/6 = 8/6 (giờ )
  Đổi 8/6 giờ = 1 giờ 20 phút
  vậy …… 

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )