Toán Lớp 5: Một người đi bộ trong 5 giờ đi được 72 km. Hỏi người đó đi bộ trong 3 giờ thì đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Question

Toán Lớp 5: Một người đi bộ trong 5 giờ đi được 72 km. Hỏi người đó đi bộ trong 3 giờ thì đi được bao nhiêu ki-lô-mét?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bình 2 tháng 2022-03-02T21:44:41+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   43,2km
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Mỗi giờ người đó chạy được là :
  72 : 5 = 14,4 (km)
  3 giờ người đó chạy được là :
  14,4 xx 3 = 43,2 (km)
  Đáp số : 43,2km

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   1 giờ người đó đi bộ được là:
  72:5=14,4(km)
   Người đó đi bộ trong 3 giờ thì đi được số km là:
  14,4×3=43,2\text{(km)
   Đáp số: 43,2km

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )