Toán Lớp 5: MỘT NGƯỜI CÓ 0,23 TẤN GẠO.LẦN ĐẦU NGƯỜI ĐÓ BÁN ĐƯỢC 1/10 SỐ GẠO ĐÓ,LẦN SAU BÁN ĐƯỢC 1/3 SỐ GẠO CÒN LẠI.HỎI SAU HAI LẦN BÁN GẠO THÌ NGƯỜ

Question

Toán Lớp 5: MỘT NGƯỜI CÓ 0,23 TẤN GẠO.LẦN ĐẦU NGƯỜI ĐÓ BÁN ĐƯỢC 1/10 SỐ GẠO ĐÓ,LẦN SAU BÁN ĐƯỢC 1/3 SỐ GẠO CÒN LẠI.HỎI SAU HAI LẦN BÁN GẠO THÌ NGƯỜI ĐÓ CÒN LẠI SỐ TẤN GẠO LÀ? EM CHO 60 ĐIỂM VÀ CẢM ƠN LUÔN Ạ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Dạ Nguyệt 2 tháng 2022-03-19T16:53:06+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp: 0,138 tấn  
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Bài giải 
  Số gạo bán được lần 1 là: 0,23 :10×1 = 0,023 (tấn)
  Số gạo còn lại sau khi bán lần 1 là : 0,23-0,023 = 0,207 (tấn)
  Số gạo bán được lần 2 là : 0,207 :3×1 = 0,069 (tấn)
  Số gạo còn lại sau  2 lần bán là : 0,027 – 0,069 0= 0,138 (tấn)

 2.  
  Số gạo còn lại sau lần đầu:
       0,23.(1-1/10)=0,207(tấn)
  Số gạo còn lại sau lần bán gạo:
       0,207.(1-1/3)=0,138(tấn)
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )