Toán Lớp 5: Một người bỏ ra 90000 đồng tiền vốn mua rau. Sau khi bán hết số rau, người đó thu được 126000 đồng. Hỏi : a.Tiền bán rau bằng bao nhiêu

Question

Toán Lớp 5: Một người bỏ ra 90000 đồng tiền vốn mua rau. Sau khi bán hết số rau, người đó thu được 126000 đồng. Hỏi : a.Tiền bán rau bằng bao nhiêu phần trăm tiền vốn ? b.Người đó đã lãi bao nhiêu phần trăm ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Sa 1 tháng 2022-12-22T03:18:00+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.    Giải đáp + Lời giải :
  a, Tiền bán rau bằng số % tiền vốn là : 
        $\frac{126 000 . 100}{90000}$  $\text{ = 140 %}$
  b, Số tiền người đó lãi là :
        $\text{126 000 – 90 000 = 36 000 ( đồng )}$
    Người đó lãi số % là :
      $\text{$\frac{36 000 . 100 }{90000}$ = 40%}$
                      $\text{Đáp số : a, 140%     b, 50%}$
   

 2. a, Tiền bán rau bằng số phần trăm tiền vốn là :
          126000 ÷ 90000 × 100 = 140% (tiền vốn)
  b, Người đó đã lãi số phần trăm là :
          140 – 100 = 40% (tiền vốn)
                      Đáp số : a, 140%
                                    b, 40%

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )