Toán Lớp 5: Một người bán máy bơm đc laix138.000 đồng, băng 12% tiền vốn bỏ ra. Hỏi người bán máy bơm đó bán đc bao nhiêu tiền?

Question

Toán Lớp 5: Một người bán máy bơm đc laix138.000 đồng, băng 12% tiền vốn bỏ ra. Hỏi người bán máy bơm đó bán đc bao nhiêu tiền?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mỹ Thuận 4 ngày 2022-06-18T21:30:30+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số tiền vốn là:
  138000:12%=1150000 (đồng)
  Người bán máy bơm đó bán được số tiền là:
  1150000+138000=1288000 (đồng)
  Đáp số: 1288000 đồng.

 2. $\text{ta coi như 100% lãi 12%}$
  $\text{vậy số tiền coi như vốn là:}$
  $\text{100%+12%=112%}$
  $\text{số tiền bán 1 cái máy bơm là:}$
  $\text{138000:12×112=1288000 (tiền)}$
  $\text{Đáp số: 1288000}$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )