Toán Lớp 5: Một người bán được 120kg gạo, trong đó số gạo nếp bằng 2/3 số gạo tẻ. Hỏi người đó bán được bao nhiêu tạ gạo mỗi loại. (Viết kết quả dư

Question

Toán Lớp 5: Một người bán được 120kg gạo, trong đó số gạo nếp bằng 2/3 số gạo tẻ. Hỏi người đó bán được bao nhiêu tạ gạo mỗi loại. (Viết kết quả dưới dạng số thập phân), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Sa 2 giờ 2022-06-15T07:13:10+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Tổng số phần bằng nhau là:
           2+3= 5 (phần)
  số kg gạo nếp là:
        (120:5) . 2= 48 (kg)
  Số kg gạo tẻ là:
         120 – 48= 72 (kg)
                       Đáp số: gạo nếp: 48 kg
                                     gạo tẻ: 72kg

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Giải:
  Số gạo nếp là: 120 : ( 2 + 3 ) x 2 = 48 ( kg )
  Số gạo tẻ là: 120 – 48 = 72 ( kg )
  Đổi: 48kg = 48/100 tạ.
         72kg = 72/100 tạ.
                                    Đáp số: 48/100 tạ gạo nếp.
                                                 72/100 tạ gạo tẻ.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )