Toán Lớp 5: một người bán 24 kg gạo và số gạo đó bằng 12 ,5 phần trăm tổng số gạo trước khi bán . Tính số gạo trước khi bán ạ

Question

Toán Lớp 5: một người bán 24 kg gạo và số gạo đó bằng 12 ,5 phần trăm tổng số gạo trước khi bán . Tính số gạo trước khi bán ạ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Uyên Trâm 9 tháng 2022-03-21T13:34:01+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\text{Số gạo trước khi bán là:}$
  $\text{24 : 12,5 × 100 = 192 ( kg )}$
  $\text{Đáp số: 24 kg}$

 2. Giải
  Số gạo trước khi bán là:
  24:12,5 x 100=192(kg gạo)
  Đáp số: 192 kg gạo

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )