Toán Lớp 5: một máy bay bay được 240 km. Hỏi trong một giờ máy bay đó bay được bao nhiêu ki lo mét ?

Question

Toán Lớp 5: một máy bay bay được 240 km. Hỏi trong một giờ máy bay đó bay được bao nhiêu ki lo mét ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ái Linh 1 tuần 2022-06-15T06:18:59+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Quãng đường máy bay đó bay trong 1 phút là:
  240:15 = 16 [ km ]
  Trong 1 giờ quãng đường máy bay đó bay được là:
  16×60 = 960 [km] 
  Đáp số: 960 km
   một máy bay 15 phút đi được 240 km nha

 2. Đổi 15 phút = 1/4 giờ 
  Trong 1 giờ máy bay đó bay được số ki-lô-mét là :
  240 xx 1/4 = 960 ( km )
                     Đáp số : 960km
  #dtkc

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )