Toán Lớp 5: một mảnh vườn hình thang có đáy bé 20m , đáy lớn 30m chiều cao kém đáy lớn 10m biết cứ 100m vuông thu hoạch được 52,5kg rau tính số ki

Question

Toán Lớp 5: một mảnh vườn hình thang có đáy bé 20m , đáy lớn 30m chiều cao kém đáy lớn 10m biết cứ 100m vuông thu hoạch được 52,5kg rau tính số ki lô gam rau thu hoạch được trên mảnh vườn đó, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết 1 tuần 2022-01-14T05:13:51+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Giải thích :

  một mảnh vườn hình thang có đáy bé `20m` , đáy lớn `30m` chiều cao kém đáy lớn `10m` biết cứ `100m` vuông thu hoạch được `52,5kg` rau tính số ki lô gam rau thu hoạch được trên mảnh vườn đó

                 Giải 

   Chiều cao hình thang đó là :

        `30-10=20(m)`

  Diện tích hình thang đó là :

       `(30+20)×20:2=500 (m²)`

  Số ki-lô-gam thu được trên mảnh vườn là :

        `50×52,5:100=262,5(kg)`

                     Đáp số : `262,5 kg`

   ` Chúc `  ` Bạn `  ` Học `  ` Tốt `

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:

  Chiều cao của mảnh vườn là:

     30-10=20 (m)

  Diện tích mảnh vườn là:

   

  Trên mảnh vườn thu hoạch được số rau là:

    

         Đáp Số: 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )