Toán Lớp 5: Một mảnh vườn hình tam giác có đáy bằng $\dfrac{3}{5}$ chiều cao và kém chiều cao là `40m`. Diện tích mảnh vườn đó là:… $m^2$

Question

Toán Lớp 5: Một mảnh vườn hình tam giác có đáy bằng $\dfrac{3}{5}$ chiều cao và kém chiều cao là `40m`. Diện tích mảnh vườn đó là:… $m^2$, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kiều Nguyệt 1 tháng 2022-12-21T14:04:47+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:

   Bài giải

  Đáy của mảnh vườn là :

  40 : ( 5 – 3 ) x 3 = 60 ( m )

  Chiều cao của mảnh vườn là :

  60 + 40 = 100 ( m )

  Diện tích mảnh vườn là :

  ( 100 x 60 ) : 2 = 3000 ( m2 )

  Đáp số : 3000 m2

   

 2. Đáy của mảnh vườn là:

  40:(5-3)xx3= 60(m)

  Chiều cao mảnh vườn là:

  60+40= 100(m)

  Diện tích mảnh vườn là:

  (60xx100):2= 300(m^2)

  Đáp số: 300m^2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )